All

Springbok jumping, tin, 9,5 cm, 1983

Springbok jumping

Small turtle, tin, 6 cm, 1983

Small turtle

Gibbon monkey, artificial stone, 73 cm, 1983

Gibbon monkey

Calf, artificial stone, 40 cm, 1984

Calf

Schnauzer, tin, 12 cm, 1984

Schnauzer

Small crocodile, tin, 8 cm, 1984

Small crocodile

Dimetrodon, tin, 15 cm, 1985

Dimetrodon

Cheetah, tin, 14 cm, 1985

Cheetah

Chasmosaurus, tin, 12 cm, 1985

Chasmosaurus

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next