O autorovi

Akademický sochař Milan Šorm se zabývá drobnou interiérovou plastikou zvířat.

Narozen 19. listopadu 1952 v Praze

Milan Šorm v ateliéru, 1985

Účast na výstavách

Slovo autora

Milan Šorm v ateliéru, 1982

Vítám Vás v internetové galerii, která představuje mou sochařskou práci, zabývající se zvířaty.

Tato prezentace představuje průřez částí tvorby z let 1970 – 1992. Prosím, omluvte špatnou kvalitu některých fotografií, které jsou dnes již téměř archivní a představují většinou jediný dochovaný dokument některých prací, od mnoha věcí se nezachovala dokumentace žádná.

Kokr štěně, keramika, 1972, 20 cm

Kokr štěně

Antilopa buvolec, cín, 1981, 9 cm

Antilopa buvolec

Indický slon, cín, 1989, 18 cm

Indický slon