O autorovi

Akademický sochař Milan Šorm se zabývá drobnou interiérovou plastikou zvířat.

Narozen 19. listopadu 1952 v Praze

Milan Šorm v ateliéru, 1985

Účast na výstavách

Slovo autora

Milan Šorm v ateliéru, 1982

Vítám Vás v internetové galerii, která představuje mou sochařskou práci, zabývající se zvířaty.

Tato prezentace představuje průřez částí tvorby z let 1970 – 1992. Prosím, omluvte špatnou kvalitu některých fotografií, které jsou dnes již téměř archivní a představují většinou jediný dochovaný dokument některých prací, od mnoha věcí se nezachovala dokumentace žádná.

Sedmihlavá saň, cín, 1988, 11 cm

Sedmihlavá saň

Želvička, cín, 1983, 6 cm

Želvička

Mořský kůň, cín, 1989, 14,5 cm

Mořský kůň