All

Cow, tin, 12,5 cm, 1989

Cow

Praying mantis, tin, 14 cm, 1989

Praying mantis

Arabian horse, tin, 16 cm, 1989

Arabian horse

See horse, tin, 14,5 cm, 1989

See horse

Mouflon, tin, 13 cm, 1989

Mouflon

Donkey, tin, 12 cm, 1989

Donkey

Hungarian sheep, tin, 13 cm, 1989

Hungarian sheep

Percheron, tin, 13 cm, 1989

Percheron

Stag beetle, tin, 14,5 cm, 1989

Stag beetle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 Next