Tin

Neapolitan mastiff, tin, 14 cm, 1987

Neapolitan mastiff

Giraffe lying, tin, 14 cm, 1987

Giraffe lying

Wart-hog, tin, 12 cm, 1987

Wart-hog

Seven-head-dragon, tin, 11 cm, 1988

Seven-head-dragon

Stallion, tin, 19 cm, 1988

Stallion

Dragon, tin, 13 cm, 1988

Dragon

Grass snake, tin, 18 cm, 1988

Grass snake

Azawakh, tin, 13 cm, 1989

Azawakh

Bull, tin, 14 cm, 1989

Bull

Previous 1 2 3 4 5 67 8 9 10 Next