Tin

Common snapping turtle, tin, 13 cm, 1986

Common snapping turtle

Caribou, tin, 14 cm, 1986

Caribou

Minotaur, tin, 14 cm, 1986

Minotaur

Fallow-deer lying, tin, 12 cm, 1987

Fallow-deer lying

India rhinoceros, tin, 13 cm, 1987

India rhinoceros

India cobra, tin, 10 cm, 1987

India cobra

Oryx antelope, tin, 13 cm, 1987

Oryx antelope

Borsoi, tin, 13 cm, 1987

Borsoi

Basset hound, tin, 12 cm, 1987

Basset hound

Previous 1 2 3 4 56 7 8 9 10 Next